سه فاز با قابلیت تغییر ولتاژ و فرکانس به صورت هم زمان

منبع تغذیه ۲۸ ولت برای استارت انواع هواپیما و هلیکوپتر
۲۸ Volt Aircraft Starter